lauantai 3. maaliskuuta 2018

Joogahengitysharjoitus COPD-potilailla

Joogahengityksen, Pranayaman, harjoituksen vaikutus keuhkoahtaumapotilailla 


Jälleen kävin "pikkujoulumarkkinoilla" :-) ja löysin melko tuoreen tutkimuksen. Tämä amerikkalainen pilottitutkimus on tehty Vermontin yliopistossa, yhdessä Yhdysvaltain vanhimmista yliopistoista, viime vuoden loppupuolella. Tutkimus on kontrolloitu, satunnaistettu ja kaksoissokkoutettu tutkimus, jossa mukana oli 43 oireilevaa keskivaikeasta vaikeaan kroonista COPD:ia sairastavaa potilasta. Vaikka otos ei olekaan niin mahdottoman suuri, voidaan tutkimuksen luotettavuutta ja arvokkuutta pitää hyvänä.

Koska monilla COPD:ia sairastavilla potilailla ei ole mahdollisuutta päästä sellaisiin kuntoutusohjelmiin, joista heille olisi hyötyä ja he voisivat osallistua, suunnittelivat tutkijat liikuntatoleranssin parantamiseksi ja kuntoutumisen vaihtoehdoksi järjestää joogahengityksen, pranayaman, suorittamisen itsenäisesti kotioloissa. Samalla myös testattiin, voivatko jooga-ammattilaiset auttaa tutkimushenkilöitä saamaan oikeaoppisen joogahengityksen  ohjauksen onnistumaan kotona oleville potilaille.Otos jaettiin kahteen ryhmään. Molemmat ryhmät saivat ensin koulutuksen joogahengitykseen. Toinen ryhmä teki 12 viikon ohjatun pranayama -harjoittelun, joka ohjattiin tutkimuskoordinaattorien toimesta. Koordinaattorit olivat saaneet koulutuksen pranayama -hengitykseen kahdelta jooga-ammattilaiselta, jotka olivat mukana alun eri ryhmien koulutuksessa ja seurasivat käytännön hengitysharjoittelun sujumista. Se, miten tämä tutkimuksen käytännössä hoidettiin, ei abstraktissa käynyt selville, mutta toivottavasti tämän vuoden syyskuussa, kun tutkimus tulee kokonaan luettavaksi, tämäkin selkenee. Toinen tutkimukseen osallistunut ryhmä ei tehnyt ohjattua  12 viikon hengitysharjoittelua.

Tutkimuksessa mitattiin aerobista suorituskykyä 6 min kävelytestin avulla. Lisäksi tutkittiin keuhkotoiminnan muutoksia, oksidatiivista stressiä, kehon tulehduksen merkkiaineita, hengästyneisyysherkkyyttä ja elämänlaatua. Ja mitä sitten saatiin tuloksiksi... TSADAAMM! Joogista hengitysharjoittelua tehneen ryhmän 6 minuutin kävelytulos parani keskimäärin 28 m, joillakin jopa 61 metriä. Kontrolliryhmässä, ei joogahengitystäharjoittelua tehneessä ryhmässä, tulos huononi keskimäärin 15 metrillä (heikoin tulos oli -47 metriä). Lisäksi "pranayamaryhmä" paransi hieman sisäänhengityskapasiteettiaan ja molemmat ryhmät kokivat parannusta elämänlaadussaan eri oireiden suhteen. Muita eroja ryhmien välillä ei havaittu.

Tutkijoiden mukaan tämä pilottitutkimus osoitti menestyksekkäästi, että joogahengitysharjoittelulla oli yhteyttä parantuneeseen liikuntakykyyn COPD-potilailla sekä hengityksen merkityksen elämänlaadun parantamisessa. Lisäksi tutkimuskoordinaattorit pystyivät riittävän tehokkaasti jooga-ammattilaisten opein opettamaan potilaita harjoittamaan pranayamaa kotioloissa. 

Se, mikä mieltäni ihastuttaa, on, että tutkijat toteavat pranayamalla saavutettavan merkittäviä kliinisiä hyötyjä COPD-oireisiin potilailla. Vaikka todellista syytä testatun kävelymatkan pitenemiseen "pranayamaryhmällä" ei kerrottukaan tässä abstraktissa, selittyy se mielestäni hengityskapasiteetin tehokkaammalla käytöllä. Joogahengityksen harjaanuttama pallealihas toimii paremmin hengityksessä antaen alemille keuhkorakkuloille myös mahdollisuuden osallistua hengityskaasujen vaihtoon. Lisäksi hengitystapa takaa lihasten riittävän hapensaannin, jolloin keho toimii rennommin ja lihakset tehokkaamin.

Eniten toivoa luo se toteamus, että tutkijat tiedostavat lisätutkimuksen tarpeen. Sitä todella tarvitaan :-).

Olen kiitollinen. SAT NAM

Terkuin


Tuija©©©


Tutkimus osoitteessa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28714735
tiistai 30. tammikuuta 2018

Astma= heikentynyt tapa hengittää, vai?

Aasiasta kuuluu jälleen kummia. Tai ei oikeastaan niin kauhean kummia. Näitä artikkeleita ja tutkimuksia hengityksestä näyttää tulevan nyt todella reippaaseen tahtiin. Tämä on mielestäni hyvin mielenkiintoista.

Kaksi intialaista tiedemiestä ovat summanneet yhteen joulukuussa 2017 kirjallisuuskatsauksensa  hengitysharjoitusten, jooga ja pranayama - hengityksen vaikutuksesta lapsuusiän astmaan Indian Journal of Pediatrics - lehdessä.

He hakivat jo kirjoitettua ja tutkittua tietoa hengitysharjoittelun, joogan ja pranayaman vaikutuksesta lapsuusajan astman hoidossa. He löysivät, että hengitysharjoittelua kuvattiin monilla eri termillä ja olivat  monenlaisia tapahtumia. Yhteistä näille eri tekniikoille kuitenkin oli, että ne muokkaavat hengitystapaa hyperventilaation vähentämiseksi. Kun hengitämme vähemmän ilmaa sisään, CO2 arvot normalisoituvat ja hengitysteiden sileä lihaksisto rentoutuu, mikä saa hengitysteiden avautumisen aikaan ja helpottaa hengittämistä.

Toinen asia, minkä he saivat selville tutkiessaan aineistoja, oli, että tämäntyyppiset hengitysharjoitukset muokkaavat myös käyttäytymistä vähentäen esimerkiksi ahdistusta. Lisäksi immuniteetti vahvistuu, samoin hengityslihakset vahvistuvat  ja hengityselinten toiminta  paranee.


He löysivät kymmenen kliinistä tutkimusta, joissa lapsilla oli  krooninen lievä tai keskivaikea astma tai jopa hallitsematon astma. Akuuttiin vakavaan astmaan hengitysharjoittelun positiivista vaikutusta ei voitu todentaa.

Heidän mielestään katsauksen anti on todella rohkaiseva ja tärkeä, mutta ennenkuin hengitysharjoittelu voidaan ottaa standardikäyttöön astmaattisten lasten hoidossa, tulee kuitenkin tulevissa tutkimuksissa selventää vielä tarkemmin lasten elämänlaatua, lääkkeiden käyttöä ja jo potilaasta raportoituja tietoja.

Olen todella kiitollinen siitä, että olen lähtenyt ja hurahtanut hengityksen maailmaan. Tähän ikään mennessä on jo moneen kertaan joutunut toteamaan, ettei mitään pidä pitää itsestäänselvyytenä. Miten sinä? Minkä arvoisena pidät omaa hengitystäsi? Miten sinä hengität?

Terkuin


Tuija©©©


Tutkimuksen abstraktin löydät osoitteesta https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12098-017-2519-6lauantai 9. joulukuuta 2017

Mielenkiinto tutkimuspiireissä kasvaa

Jippii! Jihuu! Nyt juna lähtee liikkeelle...

Ihastuksekseni mielenkiinto syvän ja hitaan hengityksen vaikutuksesta kehon toimintoihin alkaa herätä myös tieteellisissä piireissä. PubMedissä seikkaillessani silmiini pisti tuore tältä joulukuulta australialainen artikkeli, jossa tutkijat Russo, Santarelli ja O'Rourke ovat kiinnostuneet maailmalla levinneestä hitaan hengityksen käyttöönotosta ja sen sanotuista terveellisistä vaikutuksista kehoon. Tutkijat ja kliinikot ovat käynnistäneet nyt tutkimukset hitaiden hengitystekniikoiden fysiologisista ja psykologisista vaikutuksista ja yrittävät paljastaa hitaan hengityksen taustalla olevat mekanismit.

He toteavat, että hidas hengitystoiminta on saavuttanut suosiota länsimaissa sen väitetyistä terveysetuuksistaan, mutta lääketieteellisissä yhteisöissä tätä ei ole vielä käsitelty juuri mitenkään. Hengityksen hidastumisen fysiologisiin vaikutuksiin liittyvät jo tehdyt tutkimukset ovat paljastaneet merkittäviä vaikutuksia hengityksen ja sydämen toimintaan ja autonomiseen hermostoon. Tärkeimpiä havaintoja ovat muun muassa vaikutukset hengityselinten toimivuuteen, ilmanvaihdon tehokkuuteen, kemo- ja barorefleksin herkkyyteen, sykeherkkyyteen, veren virtauksen dynamiikkaan hengityksen rytmin häiriöihin, sydämen rytmihäiriöihin. Näillä on suora yhteys terveyteen ja pitkäikäisyyteen ja jopa tautitiloihin.

He toteavat, että aiheen jatko- ja lisätutkimukset ovat erittäin tarpeellisia. Lisäksi he toteavat, että tutkimuspiireissä tarvitaan ymmärrystä ja keskustelua aiheesta. Tavoitteena olisi muodostaa "autonomisesti optimoidun hengityksen"- malli. Hihii! :)

Olen otettu. Näitä asioita toteamme joogaryhmien kanssa jokaisen joogatunnin jälkeen. Emme hengittele hitaasti ja tiedostaen turhaan puolitoista tuntia kerrallaa joka viikko. Tästä on hyvä jatkaa!

                                                  (Kuvan osoite   http://bit.ly/2iLneKc)


Terkuin


Tuija©©©Artikkeli osoitteessa 


perjantai 1. joulukuuta 2017

Hyvän mielen joulukalenteri

Lähde sinäkin mukaan etsimään hyvää mieltä ja rauhaa joulunviettoon. Joka päivä julkaistaan pieni ja lyhyt jooga-, hengitys-,meditaatio- tai mindfullnessharjoite. Kalenteri on auki joulukuun loppuun asti, joten voit palata siihen vielä joulukiireiden jälkeen. Kalenteria pääset seuraamaan salasanalla, jonka saat osoitteesta tuijandrivit@gmail.com. Lähde leikkiin mukaan! 😍

keskiviikko 27. syyskuuta 2017

Ihanaa! Uutta ajatuksiani vahvistavaa tutkimustietoa Vagus -hermosta

Hengityksellä tässäkin asiassa iso merkitys. Lukasepas läpi ja ylläty! Valitettavasti englannin kielellä vielä. Yritän ehtiä kääntää pääasiat suomeksi kuin työmäärältäni ehdin. Mutta rakastan tätä tietoa! Smack!

Ja tämän löydät seuraavasta linkistä:

https://www.psychologytoday.com/blog/the-athletes-way/201607/vagus-nerve-stimulation-dramatically-reduces-inflammation

Terkuin


Tuija©©©tiistai 8. elokuuta 2017

Jooginen hengitysharjoittelu nuorten uimareiden harjoittelussa

Hengitys on noussut muutamana viime vuotena hyvin tutkituksi aiheeksi Pubmedin tietokannassa. Selatessani hengitykseen liittyviä tutkimuksia silmiini osui tuore nuoriin ja hengitykseen liittyvä tutkimus kesäkuulta 2017. Tässä tutkimuksessa, Yogic breathing practices improve lung functions of competitive young swimmers (linkki tutkimukseen https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5496990/ ) tutkittiin joogisen hengityksen vaikutusta nuorten uimareiden keuhkojen toimintaan.

Resistiivisten (veden alla suoritettujen vesitiiviiden) hengitysharjoitusten tiedetään parantavan kilpauimareiden keuhkojen suorituskykyä ja kestävyyttä. Joogista hengitysharjoitusta ei kuitenkaan ole aikaisemmin käytetty ja tutkittu kilpailevilla uimareilla. Tämän vuoksi ei tiedetä, miten tämä vaikuttaa juuri keuhkojen suorituskykyyn ja kestävyyteen. Tavoitteena oli saada selville myös, onko joogahengitysharjoittelulla vaikutusta uimareiden keuhkojen toimintoihin.Tutkimukseen osallistui 27 kansallista ja kansainvälistä 13 - 20 -vuotiasta kilpauimaria, jotka omasivat jo pitkän 8,29 vuoden kokemuksen uinnista ja harjoittelivat noin 9,5 km päivittäin. Heidät satunnaistettiin kahteen ryhmään. Toinen ryhmä teki harjoittelun lomassa joogisia hengitysharjoituksia (Vibhagiya Pranayama-, Bhastrika Pranayama-  ja Nadi shodana - /Anthar kumbhaka -harjoituksia) puoli tuntia viitenä päivänä viikossa kuukauden ajan ja vertailuryhmä teki uimareille normaalia harjoittelua kuukauden ajan. Heitä mitattiin kolmella eri mittarilla (spirometria, SAS -2 ja hengenvetonopeus) tutkimuksen ensimmäisenä ja viimeisenä päivänä.

Tuloksena saatiin, että kaikkien kolmen mittareiden kohdalla tapahtui kuukauden aikana huomattavaa parannusta joogahengitysharjoittelua tehneiden ryhmässä verrattuna normaalisti harjoitelleisiin. Maksimaalinen ilmanvaihto kasvoi, samoin nopea hengenvetonopeus, vaikka hengityskerrat minuutissa vähenivät. Yhteenvedossa todettiin, että joogahengitysharjoittelu parantaa hengityselinten toimintaa hengityslihaksia vahvistamalla.

Joogaa itsekin harrastaneena en ole yllättynyt tulokseen. Joogisen hengityksen rytmitys auttaa veden seassa hengittämistä. Viileämpi elementti auttaa myös hengityksen rauhoittamisessa ja näin hengityskertojen vähenemistä. Tämä taas auttaa uintitekniikan kohdille saamista. Ja mitä pitemmän ajan annat ilman tulla keuhkoista ulos, sitä enemmän joudut tekemään työtä hengityslihasten kanssa, mikä taas vahvistaa niitä entisestään.

Minusta on hienoa, että tällainen tutkimus on tehty, vaikka tutkimukseen osallistuneiden määrä on sangen pieni. Ilahduttavaa tutkimuksessa oli se, että nuorten hengityslihasten vahvistuminen näkyi heidän parantuneessa hengityksessään altaassa. Heidän hapenottonsa parani.  Syyksi tähän ei voida sanoa sitä, että juuri tuossa iässä heidän hapenottonsa muutenkin paranee hengityselinten kasvaessa oikeisiin mittasuhteisiin.  Tutkimus kesti vain kuukauden, joten kovin paljon ikään liittyvää kasvua ei tuossa ajassa ehdi tapahtua.

Tutkimustulos on todella lupaava. Voisi näin äkkiseltään ajatelle, että joogisella hengitysharjoittelulla olisi vaikutusta myös muissakin, hengityselimistöä kovasti rasittavissa, lajeissa. Vai tarvitseeko kyseessä olla aina jokin erityinen laji? Voihan hengitysharjoittelua tehdä ihan tavallisessa arjessakin. Suosittelen kaikille, erityisesti vanhuksille. Elämänlaatu paranee, kun keuhkot toimivat hyvin. Ja vaikutus ulottuu aina henkiselle puolelle asti. Pidetään se mielessä J
Lisää vastaavia tutkimuksia odotellessa…


Terkuin


Tuija©©©